RODO

P.H.U. PORTAL GROUP z siedzibą w Zamościu przywiązuje ogromne znaczenie do ochrony prywatności swoich Klientów. Poniższy dokument zawiera zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych naszych Klientów. Na wstępie musimy zaznaczyć:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest P.H.U. PORTAL GROUP.

2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji złożonego zamówienia, realizacji przesłanego zgłoszenia oraz o ile wyrażono osobną zgodę – a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – więc tylko do tego, na co wyrażono wyraźną zgodę.

3) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji złożonego zamówienia.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia. Żądanie usunięcia danych proszę kierować do nas drogą mejlową na adres biuro.portalgroup@gmail.com

5) Posiadacie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.

6) Posiadacie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Zamość dnia 25 maja 2018r.

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne.